Bestyrelsen

Mail: stenvenweb@gmail.com

Bankkonto (i Nordea): 2255-8972486621 

Kontaktperson og kasserer:

finn kiilerich-jensen
Blishøj 3, 1tv.
3000 Helsingør
Tlf. 3027 2581

 

Bestyrelsesmedlem:

Dorrit Nors Thomsen
Øster Alle 25, lejlighed 151
2100 Ø
Tlf. 2176 4956

 

 Bestyrelsesmedlem:

Johnny Rinds
Fredericiavej 59B 
3000 Helsingør
Tlf. 3965 4475

 

Sekretær / Redaktør af Lapidomanen:

Steen Elborne
Frederik D.7’s Vej 29
3450 Allerød
Tlf. 4828 0508

 

Bestyrelsesmedlem:

Peter Myrhøj
Søtoften 15
2820 Gentofte
Tlf. 3011 3968

 

 Redaktør af Lapidomanen:

Lisbeth S. Pedersen
Godthaabsvej 195, 1.th.
2720 Vanløse
Tlf. 3810 6422

 

Redaktør af Lapidomanen:

Frantz Strange
Vardegade 10, 2.tv.
2100 København Ø
Tlf. 2680 3543

 

Suppleant:

Finn T. Sørensen
Slotsparken 70
2880 Bagsværd
Tlf. 4498 2593

 

Suppleant:

Aase Christensen
Bellisvej 55
3450 Allerød
Tlf. 4817 1033

 

Sølvværksted:

Lisbeth Espensen
Nyskiftevej 37
2610 Rødovre
Tlf. 2671 3710