Aktiviteter/møder

Alle foredrag starter kl. 19 (hvis ikke andet er anført).
Klublokalet (“Mørkhøj Bibliotek”, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev) åbnes kl. 18.
                                                                                                                                                         

Covid-19: Husk fortsat: Luft ud, vask hænder ofte eller brug håndsprit og bliv hjemme, hvis du er syg.                                                                                                                                                              

Ret til ændringer forbeholdes.

 

2022

December

03. Tur til stenmessen Minerale Hamburg-Schnelsen.

Tur med bus til stenmessen Minerale Hamburg-Schelsen. Se mere om messen her. Prisen for deltagelse i turen er kr. 550,-.

Mere om tilmelding og opsamling til turen findes her. Sidste frist for tilmelding til turen er lørdag den 19. november.

 

Foreløbeligt program for 2023

Januar

06. Medlemsmøde – små indlæg fra medlemmerne.

Små indlæg fra medlemmerne – geologiske oplevelser, geologiske ture, etc.

20. Kristoffer Szilas, Associate Professor ved KU – Historien om Jordens oprindelse.

Grundfjeldet og bjergarterne i det sydvestlige Grønland er noget af det absolut ældste materiale, der er bevaret på Jorden og fortæller os om den geologiske udvikling, kontinenternes opståen og oceanernes oprindelse. Ved at undersøge mineralogien og geokemien af disse gamle sten, kan vi modellere de fundamentale geologiske processer, der resulterede i kontinenternes dannelse. Det giver os en vigtig viden om Jordens tidligste udvikling, og hvorfor livet er opstået netop på vores planet.

28. Stenauktion.

Stenvennernes årlige stenauktion i Fællessalen på Telefonfabrikken.

Eftersyn kl. 11 og auktion kl. 13-17. Auktionarius Finn Hasselbom.

 

Februar

10. Claus Kragh-Müller – Impaktitter.

Impaktitter er sten skabt eller modificeret af et eller flere nedslag af en meteorit. Impaktitter betragtes som metamorfe bjergarter, fordi deres kildemateriale blev modificeret af varmen og trykket fra stødet.

 

Marts

03. Nick Svendsen – Omans Geologi.

Nick Svendsen fortæller om Omans geologi.

10. Generalforsamling.

Stenvennernes årlige ordinære generalforsamling i Fællessalen på Telefonfabrikken.

Generalforsamlingen starter kl. 19, der vil være mulighed for spisning fra kl. 17.30 (forventet pris for spisningen bliver kr. 150,-). Vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. november. Øvrige forsalg være bestyrelsen i hænde senest 10. februar.